Seven Samurai

Seven Samurai (1954)

A samurai answers a village's request for protection after he falls on hard times. The town needs protection from bandits, so the samurai gathers six others to help him teach the people how to defend themselves, and the villagers provide the soldiers with food.

Writing:
 • Akira Kurosawa
 • Shinobu Hashimoto
 • Hideo Oguni
Directing:
 • Akira Kurosawa
themoviedb icon 8.5/10
 • Views: 17
 • Release Date: 1954-04-26
 • Language: 日本語
 • Country: JP
 • Runtime: 207
 • Revenue: $346,300
 • Budget: $2,000,000
 • Please Refresh Page

Toshirō Mifune

Kikuchiyo

Takashi Shimura

Kambei Shimada

Yoshio Inaba

Gorobei Katayama

Minoru Chiaki

Heihachi Hayashida

Daisuke Katō

Shichiroji

Isao Kimura

Katsushiro Okamoto

Yukiko Shimazaki

Rikichi's Wife

Kamatari Fujiwara

Manzô - Father of Shino

Kokuten Kōdō

Gisaku, the Old Man

Eijirō Tōno

Kidnapper

Jun Tatara

Coolie A

Atsushi Watanabe

Bun Seller

Toranosuke Ogawa

Grandfather of Kidnapped Girl

Kichijirō Ueda

Bandit Scout

Sôjin Kamiyama

Blind Player

Gen Shimizu

Samurai Who Kicks Farmers

Shinpei Takagi

Bandit Chieftain

Shin Ōtomo

Bandit Second-in-Command

Toshio Takahara

Samurai with Gun

Hiroshi Hayashi

Weak Ronin

Sachio Sakai

Coolie #2

Ichirō Chiba

Buddhist Priest

Noriko Sengoku

Wife of Gono Family

Noriko Honma

Woman Farmer

Akira Tani

Bandit

Akio Kusama

Bandit

Yasuhisa Tsutsumi

Farmer in Front of Gono

Haruko Toyama

Gisaku's Daughter-in-Law

Takeshi Katō

Samurai Wandering through Town (uncredited)

Tatsuya Nakadai

Samurai Wandering through Town (uncredited)

Ken Utsui

Samurai Wandering through Town (uncredited)

Ren Yamamoto

Farmer (uncredited)
Write one

Sorry, no results found.